Arwyddo fel “siaradwr Cymraeg”

Arwyddo fel “siaradwr Cymraeg” y rhaglen “Mabwysiadu Dysgwr”/”Adopt a Learner”

NODYN: Cyn cofrestru, sicrhewch eich bod wedi darllen a deall sut mae’r rhaglen hon yn gweithio a’r rheolau syml sydd yn gysylltiedig â’r rhaglen hon. Drwy gofrestru, dych chi’n cadarnhau eich bod wedi darllen a deall y ddogfen hon a’r rheolau hynny.

Pryd rydym derbyn eich manylion byddem ni’n trio ffeindio’r partner i chi o fewn ychydig ddyddiau. Byddech derbyn ebost sydd yn cyflwyno chi i eich partner. Bydd eich dewis sut dych chi’n parhau gyda’r cyfeillgarwch gweithio wedyn.

Advertisements